فیس بوک شاهزاده رضا پهلوی

۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

به خودمان شک کنیم‎دو آتش نشان وارد جنگلی می شوند تا آتش کوچکی را خاموش کنند . 
آخر کار وقتی از جنگل بیرون می آیند و میروند کنار رودخانه ، صورت یکی شان کثیف و خاکستر است و صورت آن یکی به شکل معصومانه ای تمیز .
سوال : کدامشان صورتش را می شوید ؟
.
.
.
.
 
اشتباه کردید ، آن که صورتش کثیف است به آن یکی نگاه می کند و فکر میکند صورت خودش هم همان طور است .
اما آن که صورتش تمیز است می بیند که سرتاپای رفیقش غبار گرفته است و به خودش  می گوید : حتما من هم کثیفم ، باید خودم را تمیز کنم .
 
از کتاب زهیر پائولو کوئیلو
 
 
حالا فکر کنیم چندین بار اتفاق افتاده که دیگران از رفتار بد ما و یا ما از رفتار بد دیگران به شستشو و پالایش روح خودمان پرداخته باشيم 
 
گاهي اوقات وقتی فرد مقابل ما مهربان و خوب و دوست داشتنی نیست
یه کمی باید به خودمون شک کنیم