فیس بوک شاهزاده رضا پهلوی

۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

فراخوان وهمایشی بزرگ در روز دهم اردیبهشت ساعت 4 بعدازظهر مقابل سفارت امارات


روز اعتراض ملّی و پاسداری از تمامیّت ارضی.
فراخوان وهمایشی بزرگ در روز دهم اردیبهشت ساعت 4 بعدازظهر مقابل سفارت امارات: 
خلیج پارس همیشه- هرگزعوض نمیشه 
روز دهم اردیبهشت، روز اخراج تمامی پرتغالی ها از آب های جنوبی ایران و روز ملی خلیج پارس نام دارد. در 21 آپریل 1622، با رشادت «امام قلی خان امیرالامرای پارس»، به 117 سال تسلط جابرانه پرتغالی ها بر جزایر خلیج پارس خاتمه داده شد. خلیج پارس از نظر ژئوپولیتیک، تجارت، نفت، گاز، کشتیرانی، ماهی گیری و... در طول تاریخ گلوگاه مهمی در دنیا محسوب می شده و هم اکنون نیز شاهرگ اقتصاد دنیا در این منطقه قرار دارد. خلیج پارس امروزه به پیوستگاه و ته آب اروندرود در خرمشهر و بصره تا رأس مسندام در شمال عمان اطلاق می شود. این شاخاب در اواسط دوره سوم زمین شناسی حدود 30 میلیون سال قبل بر اثر گسترش دهانه شکاف دریای عمان به وجود آمده و از پدیده های دوران سوم زمین شناسی است که در حال حاضر 226 هزار کیلومتر مربع پهنا دارد. در ازای کرانه اش از دهانه فاو تا بندرعباس یک هزار و 375 کیلومتر و میانگین ژرفای آن 30 متر است و 62% آب های سطح کره زمین را در برمی گیرد. در ابتدا وسعت آن بیشتر از دو برابر مساحت فعلی بوده است. این پهنه آبی قدیمی ترین دریایی است که بشر آن را می شناخته است. این پهنه آبی گاهواره تمدن جهان و از اولین زیستگاه های بشر محسوب می شود. ساکنان این دریا کشتی را اختراع و خاور و باختر را به هم پیوند داده اند. در جغرافیای قدیم دریای پارس یکی از بزرگ ترین دریاها از 4 دریایی بود که شناخته شده بود، اما اکنون پهنه آبی را که خلیج پارس می نامند شاخآبی با 1000 کیلومتر مربع طول و بیشتر از 240 کیلومتر مربع عرض می باشد. پاینده ایران.......

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج پارس 

ساعت 4 بعدازظهر حضور در برابر سفارت امارات در خیابان ولی عصر و آغاز تلاش برای تغییر نام این خیابان به خیابان خلیج فارس، در این راستا از همه گروهها واحزاب برای تظاهرات در ایران وکشورهای مختلف جهان دعوت می شود