فیس بوک شاهزاده رضا پهلوی

۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

از مجسمه سردار ملی ایران آریوبرزن پاسداری میکنیم .. ما هستیم


هم میهن تندیس های برنزی شهره تهران را شبانه دزدیدند هیچ نگفتیم، در روز روشن و در جلوی چشم همگان تندیس های اسب و آرش کمانگیر را در میدان ولیعد ساری به بهانه ی اسم خمینی کندند، هیچ نگفتیم، اکنون می خواهند تندیس آریو برزن در شهر یاسوج که قهرمان و فدایی راه میهن است و در میدانی به همین نام (آریوبرزن) است را نابود کنند و اینک بدون بهانه (اول با بهانه حال پیشرفت کرده اند و بدون بهانه) این کار می خواهند انجام دهند، اگر هیچ نگوییم و سکوت کنیم باور داشته باشید که به سراغ تمای آثار باستانی خواهد رفت. هم میهن منشینید خموش .... (برای همگان بفرستد تا کاری کرده باشی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر